tulevaisuus

15.12.2020

Kannuksen tulevaisuusvisio

Tarkka taloudenpito on meille tärkeää. Taloudessa tulee varautua suuriin muutoksiin, koska hallituksen kaavailema SOTE-uudistus (jos se toteutuu) vie 2/3 kuntien tuloista, mutta velat jäävät. Tulopuoli kutistuu olennaisesti ja samalla suhteellinen velkataakka kasvaa, koska entistä suurempi osa kuntien käyttörahoista kuluu velkojen maksuun. Sen vuoksi Kannuksen kaupungin varainkäytössä, käyttötaloudessa ja investoinneissa tarvitaan tarkkuutta. Tasapainossa oleva talous auttaa kaupunkia selviytymään tulevaisuuden haasteista.

Kannus on mielestämme hyvä paikka asua. Haluamme erottua perhemyönteisellä politiikallamme ja houkutella kaupunkiin lapsiperheitä ja muita paluumuuttajia sekä kaikenikäiset asukkaita. Haluamme, että palveluasuntoon muuttaneille ja kotona asuville ikäihmisille järjestetään laadukkaat hoivapalvelut ja omaishoitajille hyvät tukipalvelut.

Kantamme on, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tulee säilyä Kannuksessa. SOTE-uudistuksessa ei pidä muodostaa hallintoon uutta tasoa ja antaa sille verotusoikeutta. Julkisen palvelun rinnalla. Kannuksessa tulee olla myös yksityistä hoito- ja kuntoutuspalvelua. Palvelusetelin käyttöönottoa pitää laajentaa.

Kannuksen koulutuspalvelut tulee säilyttää vähintäänkin nykyisellään kuten oma lukio ja maaseutuopisto. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarjottava taustasta riippumatta vähintään yksi harrastus (=harrastustakuu). Ei voi olla, että joka kolmas lapsi joutuu luopumaan harrastamisesta varojen puuttuessa.

Kannuksen elinvoima syntyy yrityksistä ja ihmisistä. Kokoomus erottuu yrittäjäystävällisyydellään ja tekee kaikkensa luodakseen hyvät toimintaedellytykset sekä nykyisille, että uusille yrityksille. Tavoitteemme on työpaikkojen säilyminen ja lisääntyminen Kannuksessa. Vain sitä kautta saadaan verotuloja, joilla voidaan ylläpitää hyvinvointia. 

Yhteinen (tällä hetkellä 15 ehdokasta) kantamme on, että Korpelan Voima myy jatkossakin omistajakuntiensa alueen asukkaille ja yrityksille mahdollisimman edullista sähköä. Emme kannata Korpelan Voiman omistajakunnissa virinnyttä ajatusta, että Korpelan Voima ryhtyisi maksamaan kunnille osinkoa, koska se johtaisi sähkön siirto- ja myyntihintojen korotuksiin

Mielestämme on tärkeää, että kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat hyvässä yhteistyön hengessä, päätöksentekokulttuuri on avoin ja keskusteleva. Riitely ja solvaukset eivät kuulu hyvään päätöksentekoon.