Demokratia

6.4.2021

Kannuksen kaupungin hallintosääntöuudistus menossa vikasuuntaan

Kaupunginhallituksen esitys hallintosäännön muuttamisesta(kokous 30.3.21) supistaa sivistyspalveluiden lautakunnan jäsenmäärää yhdeksästä (9) seitsemään (7) sekä rajaa perustettavan hyvinvointipalveluiden lautakunnan jäsenmäärän seitsemään (7) jäseneen. Lautakuntapaikkojen lukumäärä tulisi säilyttää kaikissa lautakunnissa yhdeksässä, koska