Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Julkaistu:

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€ ja pelastustoimen 6M€. Tilanne ei tule yllätyksenä, koska johtavat viranhaltijat ovat parhaan kykynsä mukaan jo valmistautuneet tulevaan rahoituspohjaan koko Soiten olemassaolon ajan.

Viiden viime vuoden aikana Keski-Pohjanmaalla on päästy Suomen kalleimpien sote-kuntien alueista edullisimpaan kolmannekseen. Keskipohjanmaan hyvinvointialue tulee olemaan Suomen pienin. Se on haaste: kun pienen alueen on tuotettavat samat lakisääteiset palvelut kuin isompienkin alueiden eli emme saa volyymistä tulevaa hyötyä.

On useita keinoja käyttää raha kustannustehokkaasti. Tässä esimerkki: Peruspalvelut eli lähipalvelut ovat asukkaille niitä tärkeimpiä palveluita. Niitä vahvistamalla ja parantamalla saadaan aikaan säätöä, koska se heijastuu suoraan erikoissairaanhoidon kustannuksiin niitä vähentävästi. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat tarvitsevat oman palveluohjaajan, jotta palveluiden päällekkäiseltä käytöltä vältytään.

Kruunupyyn rajaaminen (valtiovalta) pois Soiten tuottamien palveluiden piiristä, huonontaa tilannetta. Työtä sen eteen, että kruunupyyläiset voisivat käyttää jatkossakin Soiten/Keskipohjanmaan hyvinvointialueen palveluita, on tehty paljon. Toivon, että valtionhallinnossa kuntien tahtoa kuultaisiin ja tilanne vielä korjaantuisi.

Pelastustoimen laskennallinen rahoitus on haasteellinen. On sanottu, että se on jopa epäoikeudenmukainen. Soiten johtavien viranhaltijoiden mukaan kokonaisrahoituksellisesti tilanne vaatii alueellamme edelleen kustannusvaikuttavia toimenpiteitä, sekä vaikeita päätöksiä rahojen kohdistamisesta soten ja pelastuspuolen kesken. Varsinaista hyvinvointialueen talousarviota ei ole vielä tehty, vaan sitä tehdään kevään 2022 aikana.

Aluevaaliehdokkaiden infossa olemme saaneet erinomaiset tiedot toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västin johdolla. Hänen johdollaan myös jatkossa tulemme saamaan kustannustehokkaasti toimivan hyvinvointialueen organisaation, jossa tärkeintä on, että alueen asukkaat tulevat saamaan laadukasta sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimen ”hoitoa, palvelua ja pelastusta”.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tottuneet tekemään yhteistyötä. Toivon sen olevan jatkossakin rakentavaa. Luottamushenkilöiden tulee muistaa se, että annetaan viranhaltijoiden tehdä ns. operatiivinen työ rauhassa. Viranhaltijan tehtävä on valmistella ja esitellä asia ja luottamushenkilöiden tehtävä on päättää asia saamiensa tietojen pohjalta. Onnea yhteistyöhön tulevalle Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle!

Lisää julkaisuja

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila

30.12.2021

Ikäihmisillä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon

Yksi suurimmista hyvinvointialueiden kysymyksistä tulee olemaan se, miten ikääntyvän väestön hoivapalvelut pystytään alueilla järjestämään. Valtakunnalliset politiikkalinjaukset ja hoitosuositukset korostavat kotihoitoa