Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Julkaistu:

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa lähipalveluita. Sen sijaan kokoomus haluaa kehittää ja parantaa palveluita järkevällä tavalla ja kustannustehokkaasti.

Tällä hetkellä vuodeosastoja maakunnassa on Kokkolassa, Kannuksessa ja Tunkkarilla. Näin tulee olla jatkossakin. Jytan (Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueen) aikana kymmenisen vuotta sitten vuodeosastopaikkoja vähennettiin, koska sairaalapaikoilla makuutettiin pitkäaikaishoidossa olevia vanhuksia, joiden paikka olisi ollut palveluasuminen puolella. Potilaat saatiin siirrettyä sairaalahoidosta palveluasumisen puolelle, jolloin heistä tuli sosiaalihuoltolain piiriin kuuluvia asiakkaita. Se oli järkevä muutos. Kiitos hyvän johtamisen!

Vuodeosastopaikat perusterveydenhuollon puolella ja erityisesti erikoissairaanhoidon puolella tulee pitää akuuttihoitopaikkoina. Ei ole kustannustehokasta makuuttaa ikäihmisiä sairaaloissa, mikäli akuuttihoitoon ei ole enää tarvetta. Vuodeosastopaikkojen määrää tulee jatkossa hillitsemään myös edelleen kehittyvä kotisairaalatoiminta. Se on toimintaa, jossa esimerkiksi suonensisäiset nesteet ja lääkkeet kuten antibiootit voidaan tiputtaa asiakkaan kotona.

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila

6.1.2022

Äänestä lyhyempiä jonoja, älä raskaampia hallintomalleja!

Tulevan K-P:n hyvinvointialueen tärkeimmät teemat ovat talous, terveys ja turvallisuus. Päätöksenteossa on keskityttävä siihen, mihin veronmaksajien rahat käytetään. Tärkeintä tulee