Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Julkaistu:

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila ei kuitenkaan todellakaan ole lakkauttaa sotaveteraanien ja sotainvalidien leskien ja puolisoiden ruokailun, kotiavun ja kuntoutuksen maksamista Kannuksen kaupungin varoista.

Avustuksen piiriin kuuluneita sotaveteraanien ja sotainvalidien leskiä ja puolisoita Kannuksessa on määrältään enää 12. Itse valtuuston kokoukseen osallistuneena ei tullut mieleenkään, että määrärahan siirtämisellä lakkautetaan apujen maksaminen, eikä saavutettu etua hoidettaisi loppuun saakka. Asiasta ei käyty keskustelua, koska viranhaltijaesittelyä ei asiasta sen kummemmin ollut.

Tapahtuma on mielestäni ns. työtapaturma. Päättäjillä ei ollut tietoa miten käy, kun määrärahoja siirretään uudelle hyvinvointilautakunnalle. Organisaatiomuutoksien yhteydessä pitäisi päättäjien saada tarkempaa tietoa, mitä muutos käytännössä tarkoittaa. . On turha syyttää valtuutettuja tai viranhaltijoita. Valtuuston ja hyvinvointilautakunnan tahto on jatkaa etujen maksamista. Yleinen periaate myös on, että saavutettua etua ei saa poistaa. Avustusperiaatteiden tasapuolisuutta ei tule tässä tapauksessa pohtia, kun on kyse sotiemme viimeisistä veteraateista ja heidän puolisoistaan. Maksammehan mielellämme kunniavelan loppuun saakka!

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

30.12.2021

Ikäihmisillä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon

Yksi suurimmista hyvinvointialueiden kysymyksistä tulee olemaan se, miten ikääntyvän väestön hoivapalvelut pystytään alueilla järjestämään. Valtakunnalliset politiikkalinjaukset ja hoitosuositukset korostavat kotihoitoa