Äänestä lyhyempiä jonoja, älä raskaampia hallintomalleja!

Julkaistu:


Tulevan K-P:n hyvinvointialueen tärkeimmät teemat ovat talous, terveys ja turvallisuus. Päätöksenteossa on keskityttävä siihen, mihin veronmaksajien rahat käytetään. Tärkeintä tulee olla se, miten ihmiset pääsevät jonoista hoitoon ja miten he saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.
Raha tulee käyttää siten, että ihmiset saavat nopeasti hoitoa ja apua silloin, kun sitä tarvitsevat. Hallinto on toissijaista hoidon rinnalla. Antaisin hoitajille lisää palkkaa vaativaan ympärivuorokautiseen työhön! Turvaisin riittävät resurssit ensihoitoon ja palo- ja pelastustoimeen. Kun hätä on suuri, avun on tultava nopeasti! Purkaisin terveydenhuollon jonot käyttämällä yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluja. Lisäisin palvelusetelin käyttöä ja ihmisten mahdollisuutta valita, mistä palvelunsa haluavat ottaa. Näin edistetään samalla myös yrittäjyyttä, työpaikkojen pysymistä ja uusien syntymistä ja verotulojen kertymistä. Vain siten voidaan ylläpitää hyvinvointia.
Oma tavoitteeni on saada kotipaikkakunnalle sekä tulevalle hyvinvointialueelle vanhuspoliittinen ohjelma eli suunnitelma, miten ikääntyvien hoivapalvelut järjestetään asukkaiden ikääntyessä. Ikäihmisillä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon. Sairaustapauksissa hoitoketjun tulee toimia, eikä vanhuksia saa enää ”kierrättää” hoitopaikasta toiseen ja kauaksi omalta paikkakunnalta. Aluevaaleissa kannattaa äänestää terveydenhuollon ammattilaista! Sisältäpäin terveydenhuoltoa tunteva osaa puuttua olennaiseen. Kun on toiminut yli neljäkymmentä vuotta terveydenhuollon eri tehtävissä ja nähnyt sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toiminnat, niin on syntynyt käsitys mitä pitäisi tehdä, että homma toimisi paremmin. Äänestä terveydenhuollon ammattilaista, lyhyempiä jonoja, älä raskaampia hallintomalleja!

Lisää julkaisuja

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

30.12.2021

Ikäihmisillä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon

Yksi suurimmista hyvinvointialueiden kysymyksistä tulee olemaan se, miten ikääntyvän väestön hoivapalvelut pystytään alueilla järjestämään. Valtakunnalliset politiikkalinjaukset ja hoitosuositukset korostavat kotihoitoa

2.12.2021

HYVINVOINTI ON SYDÄMEN ASIA

Kotisivuni toimivat jälleen. Sivut oli Zonerilta tulleen tiedon mukaan hakkeroitu! Nyt sivut on palautettu varmuuskopiosta ja ”siivottu”. Monta tärkeää asiaa