Ikäihmisillä on oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon

Julkaistu:

Yksi suurimmista hyvinvointialueiden kysymyksistä tulee olemaan se, miten ikääntyvän väestön hoivapalvelut pystytään alueilla järjestämään. Valtakunnalliset politiikkalinjaukset ja hoitosuositukset korostavat kotihoitoa ja laitoshoitoa kevyempiä palveluja. Miten käy tehostetun palveluasumisen, säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen?

Myös Kannuksessa ikääntyneen väestön osuus tuulee kasvamaan, vaikka kaupungin ikärakenne kuntavertailussa onkin melko nuori. Kannuksessa yli 65-vuotiaita on 24,4% asukkaista. Varsinaisesti ikääntyneiksi kutsutaan yli 75-vuotiaita, joita on noin 10% asukkaista. Tilanne Kannuksessa on verraten hyvä, sillä yli 75-vuotiaista lähes 94% asuu kotona. Kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään on useimman ihmisen toive. Hoidon tarve tulee arvioida yksilöllisesti. On muistettava, että Ikääntyneet veronmaksajat ovat omat palvelunsa jo etukäteen maksaneet. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanotun vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman tekemistä vauhdittamaan Kannuksen kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet allekirjoittivat ja jättivät vuoden viimeisessä kokouksessa valtuustoaloitteen ikääntymispoliittisen ohjelman tekemisestä Kannuksen kaupungille.

Jatkossa on mielestäni tarpeellista lisätä Kannuksen kaupungin strategiaan, että se painottaa ennaltaehkäiseviä palveluita ja niiden kehittämistä kaikilla hallinnon aloilla. Suunnitelman tekemisessä ja ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisessa avainasemassa on 1.1.22 toimintansa aloittava kaupungin hyvinvointilautakunta. Vaikka tulevan hyvinvointialueen lautakuntarakenteeseen on suunnitteilla myös hyvinvointilautakunta, tulee Kannuksen kaupungin huolehtia omien ikääntyvien asukkaidensa hyvinvoinnista. 

Sote-alalla, erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja palveluratkaisuille. Olen mukana kaupunginhallituksen valitsemana jäsenenä Hippa Remote -hankkeen ohjausryhmässä ja mielenkiinnolla odotan hankkeen käynnistymistä. Hankkeella tuetaan sote-palvelutuottajia kehittämään yhdessä digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan mm. palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpitoa ja asukkaiden toimintakyvyn ylläpitoa sekä palvelujen kustannustehokkuutta ja saavutettavuutta. 

Me päättäjät Kannuksessa voisimme ottaa tavoitteeksi olla Suomen vanhusystävällisin kaupunki. Täällä on jo nyt turvallista ikääntyä, mutta aina voi tilannetta parantaa. Kitinkankaan liikunta-alue antaa hyvät mahdollisuudet iäkkäidenkin omatoimiseen liikuntaan ja ohjattuun toimintakyvyn tukemiseen. Aluetta tulee kehittää edelleen. Kitinkannuksen yhteyteen rakennettava uusi kuntouttavan asumisen yksikkö, Kitinkoti tulee olemaan Suomen laadukkain hoitopaikka enemmän apua tarvitseville. Uusien aluevaltuutettujen tulee muistuttaa keskipohjalaisia myös Kitinkannuksen tarjoamista laadukkaista ja vaikuttavista kuntoutuspalveluista. 

Sirkka Juusela-Pekkarinen

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja

Kaupunginhallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas (kok)

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila