KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN MUODOSTAMINEN ON KÄYNNISSÄ

Julkaistu:

Hyvinvointialueen perustana on lainsäädännöissä määrätyt tehtävät (Laki hyvinvointialueesta ja Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta). Näiden lakien ehdoilla nyt mennään.

 Keski-Pohjanmaan väliaikaisella toimielimellä (VATE) ja sen viranhaltijoilla on toimivalta, kunnes aluevaltuusto on tehnyt päätökset aluehallituksen nimeämisestä ja muusta organisaatiosta, hallintovastuista ja johdon valinnoista. Poliittinen ohjausryhmä, jota myös seurantaryhmäksi kutsutaan, on mukana tässä työssä. Työtä tehdään kiireisellä aikataululla.

Keski-Pohjanmaan aluevaaleissa on kysymys Soiten, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen, Kårkullan (Suomen ruotsinkielisen alueen kattava kuntayhtymä, mikä huolehtii esim. huumeidenkäyttäjien ja kehitysvammaisten hoidosta) henkilöstön siirtyminen on suunniteltu tapahtuvaksi tasavertaisesti liikkeenluovutuksen periaatteella. Liikkeenluovutuksen yhteydessä henkilöstö siirtyy K-P hyvinvointialueen palvelukseen ja heidän palvelussuhteensa ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Tämä vaatii YT-menettelyä (yhteistoiminta) ja työnantajan on huolehdittava henkilöstön informoimisesta. Tämä työ on myös käynnissä. Hyvinvointialueen johtaja voidaan valita avoimella virkahaulla tai siirtyvästä henkilöstöstä. Itse kannatan avointa hakua. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3.2022 lukien aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan 23.1.2022 toimitettavilla aluevaaleilla. Pakollisia lautakuntia ovat tarkastuslautakunta, ruotsin kielen lautakunta (kansallisuuskielilautakunta) ja aluevaalilautakunta. Harkinnanvaraisia lautakuntia ovat hyvinvointilautakunta (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen), turvallisuuslautakunta (turvallisuus ja varautuminen), henkilöstölautakunta (mitoitus, yhteistoiminnallisuus, oma/muu palvelutuotanto, toimitilaturvallisuus, työsuojelu ym.). On myös puhuttu alueneuvottelukunnasta, johon voitaisiin valita kuntien nimeämien edustajien lisäksi koulutusorganisaatioiden, maakuntaliiton ja mahdollisten muiden tehtävärajapinnassa olevien aluetoimijoiden edustus. 

Itse toivon, että organisaatiosta tehtäisiin selkeä ja yksinkertainen eikä rakennettaisi liian monimutkaista- ja tahoista ”himmeliä”. Demokratian kannalta on välttämätöntä, että lautakuntapaikkojen suhteen valinnoissa tulee huomioida alueellinen edustavuus ja huolehtia myös pienempien kuntien ja puolueiden edustuksesta. 

Toivotaan, että pieni Keski-Pohjanmaan maakunta pärjää hyvin, eikä sitä tarvitse jatkossa yhdistää toiseen maakuntaan. Siihen voivat tulevat päättäjät vaikuttaa. Hallintoa tärkeämpänä pidän sitä, että ihmiset pääsevät nopeasti ja sujuvasti hoitoon, koska jonossa oleva potilas lisää kustannuksia. Sujuva hoitoon pääsy taas pienentää kustannuksia. Tärkeänä pidän myös pelastustoimen turvaamista ja sitä, että tulevat päättäjät osoittavat pelastustoimelle riittävät resurssit, koska turvallisuus on kansalaisten perusoikeus. 

Sirkka Juusela-Pekkarinen

Työssä käyvä sisätauti-kirurgian sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, audionomi, terveystieteiden kandidaatti, kasvatustieteen maisteri

ALUEVAALIEHDOKAS, KOKOOMUS

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila