Miksi kannattaa äänestää Kokoomusta?

Julkaistu:

Veroeurot syntyvät yrittäjyydestä ja työnteosta. Niillä rahoilla voidaan sitten palkata hoitajia ja lääkäreitä, opettajia ja muita ammattilaisia kuntaan

Kuntavaaleissa 13.6. äänestämisellä vahva yhteys Kannuksen tulevaisuuteen. Kuntamme voi näivettyä riitelyn ja kehnon taloudenpidon seurauksena. Seuraava neljä on merkityksellistä kunnan tulevaisuuden kannalta. Sillä, mitä puoluetta äänestät, on väliä!

Kokoomuslaiset kuntaperiaatteet ovat taloudellinen elinvoima, sosiaalinen hyvinvointi ja vahva yhteisöllisyys. Ne vahvistuvat kun ihmisiä kannustetaan toimeliaisuuteen. Kunnan tehtävä on mahdollistaa ihmisten yhdessä tekemistä, harrastuksia, vapaaehtoimintaa, yrittäjyyttä, työtä, tapahtumia ja harrastuksia. Monet ongelmat saadaan hoidettua yhteistyöllä ja ihmisiä osallistamalla. Esim. terveyden edistäminen, ikäihmisten yksinäisyys tai nuorten syrjäytyminen edellyttävät järjestöjen, yritysten ja kaikkien kuntalaisten yhteistyötä.

Velkaantuminen ja veronkorotukset eivät tuo parempia palveluja! Nykyinen hallitus on viemässä Suomea väärään suuntaan. Luvataan kaikkea hyvää, mutta se tehdään velkarahalla ja veroja korottamalla. Se on kestämätöntä. Veronkorotukset leikkaavat palkansaajan, eläkeläisen ja yrittäjän toimeentuloa ja heikentävät ostovoimaa ja työhaluja. Veronkorotuksia tai uutta maakuntaveroa ei tule hyväksyä, koska ne leikkaavat kuntalaisten toimeentuloa.

Kokoomuksen mielestä kuntapalvelut pelastetaan työtä ja yrittäjyyttä lisäämällä, ei velkaa ja veroja lisäämällä. Veroja ei tarvitse kiristää, jos yhä useampi tekee töitä ja yhä useamman yrittäjän kannattaa kasvattaa liiketoimintaansa. Siten syntyy enemmän tuloja , joita voidaan matalallakin verotuksella verottaa ja silti saadaan enemmän rahoitusta palveluihin. Yritykset ja työpaikat ovat Kannuksen elinvoiman ja hyvinvoinnin perusta. Veroeurot syntyvät yrittäjyydestä ja työnteosta. Niillä rahoilla voidaan sitten palkata hoitajia ja lääkäreitä, opettajia ja muita ammattilaisia kuntaan. Kokoomus on Suomen yrittäjämyönteisin puolue. Siksi kannattaa äänestää kokoomuslaista ehdokasta valtuustoon.

Kokoomuksen periaatteisiin kuuluu verorahojen viisas käyttö. Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Yhteistyötä kannattaa tehdä myös yritysten ja järjestöjen kanssa, jos sillä vältetään veronkorotukset ja turvataan laadukas palvelu. Kokoomusta äänestämällä saat hyvät palvelut ilman veronkorotuksia. Näin voidaan kestävästi turvata hoivan, huolehpidon, kasvatuksen ja Kannuksen elinvoima. Siksi sydän on oikealla. 🙂

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila