VIRANHALTIJOIDEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TAITOLAJI

Julkaistu:

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden hyvä yhteistyö ja poliittinen ohjaus vaatii tiettyjä pelisääntöjä onnistuakseen, Hyviä päätöksiä ei synny painostamalla eikä sanelupolitiikalla.

Keskipohjanmaa-lehti uutisoi 5.5.21 ongelmista Kannuksen kuntapolitiikassa: ”Kannuksessa muutamia luottamushenkilöitä moititaan liian kovista puheista ja esittelijän tontille menosta”. Uutisen mukaan työhyvinvointiasiat ovat olleet esillä ja kaupunginjohtaja Jussi Niinistö ilmoitti, että työilmapiiriselvitystä ollaan käsittelemässä ja selvityksen tuloksia jalkautetaan käytäntöön koko ajan. Toivomme, että ko. asiat ovat jo selkiytyneet ja uusi valtuusto saa aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä. 

Mitä asioita luottamushenkilön sitten tulisi osata, että vältyttäisiin törmäyskursseilta? Markku Jokisipilän mukaan ”hyvä kuntavaaliehdokas hahmottaa kunnan roolin ja tehtäväkentän. Hän ymmärtää, kuinka kunnan päätöksentekojärjestelmä toimii. Kuntavaaliehdokkaan olisi hyvä tietää, miten asiat kuntapolitiikassa valmistellaan. Hänen pitäisi myös ymmärtää, missä kohdin asioihin on mahdollista vaikuttaa”. Tuleville kuntapäättäjille toivon järjestettävän alkajaisiksi koulutusta, jossa sovitaan yhteisistä toimintatavoista asioiden käsittelyssä.

Kannuksen Kokoomuksen vaaliohjelma sisältää toivomuksen hyvästä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisestä yhteistyöstä. Olemme sitä mieltä, että pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavaan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Hyvässä kuntaorganisaatiossa hommat sujuvat, yhteistyö on tavoitteellista ja toimijoiden kesken vallitsee luottamus. 

Hyviin toimintatapoihin kannattaa todella perehtyä. On olemassa varoittavia esimerkkejä siitä, miten päätöksenteko voi luisua kriisiin kunnassa, missä johtavat luottamushenkilöt osallistuvat operatiiviseen toimintaan ja ohittavat asioiden valmistelussa kunnan viranhaltijat. Viranhaltijat ovat kunnissa osaavaa ja sitoutunutta väkeä ja heille on annettava työrauha, muuten heidän on mahdotonta tehdä työtään. Poliitikot eivät saa säätää ja sotkea viranhaltijan työtä. 

Professori Tomi Voutilaisen mukaan ei ole luottamushenkilön asia käskeä virkamiehiä. Luottamushenkilö voi ottaa asian esille luottamuselimessä, joka sitten voi päättää, ottaako se edes asian käsittelyyn. Voutilaisen mukaan viranhaltijat ovat ottaneet häneen yhteyttä, kun ovat yksittäisten luottamushenkilöiden paineen alla. Voutilaisen mukaan on luottamushenkilöitä, jotka painostavat viranhaltijoita toimimaan tietyllä tavalla. Tätä toimintatapaa en hyväksy eikä sitä pidä kenenkään hyväksyä.

Luottamushenkilöt ovat avainasemassa kunnan parasta luotaessa. Tulevalta Kannuksen valtuustolta toivomme, että se hyväksyy eettiset pelisäännöt ja järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta. Tärkeimmät valtuutetun ominaisuudet ovat: mahdollistava, uudistava, verkostoituva ja avoimuutta edistävä. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyön kehittäminen tulee kirjata Kannuksen kaupungin strategiaan. Näillä ajatuksilla on jokaisen valtuutetuksi tulevan hyvä lähteä kehittämään Kannusta, josta hyötyvät kuntalaiset.

Lisää julkaisuja

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa

9.1.2022

Veteraanien puolisoiden ateriaetu saa jatkua

Keskipohjanmaa-lehdessä oli 4.1.22 ikävä pääkirjoitus: ”Kannuksen valtuutetut nukkuivat”. Määrärahaa siirtoa koskevan päätöksenteon voi ilmaista noinkin negatiivisesti, jos haluaa. Valtuutettujen tahtotila