Kokoomuksen arvot ja Kannuksen kuntapolitiikka

Julkaistu:

Tässä vaalien alla minulta on usein kysytty, mitkä ovat Kokoomuksen arvot. Äänestäjän on hyvä tietää, mihin arvoihin kokoomuslaisten politiikka ja päätöksenteko pohjautuu. Kokoomushan on suurin toimihenkilöpuolue ja toiseksi suurin työväenpuolue. Kokoomuksen kannattajaryhmistä seuraavina tulevat eläkkeensaajat, opiskelijat ja yrittäjät. Työttömien keskuudessa Kokoomus on ollut suositumpi kuin SDP tai Keskusta. Kokoomus ja sen aate ovat osa demokraattisten maiden keskustaoikeistolaisten puolueiden muodostamaa yhteisöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteiskuntien ja ympäristön hyväksi.

Paitsi, että kokoomus on puolue, se on kansaliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Olemme Kannuksessa sitoutuneet vaaliohjelmaamme ja vastuussa tavoitteista, joita olemme tulevalle toiminnallemme asettaneet. Vaaliohjelmamme sisältää 7 kohtaa: itsenäisyys ja hyvinvointi, taloudenhoito, lapsiperheet ja seniorit, SOTE, koulutus ja harrastukset, yrittäjyystavoitteet, päätöksenteko ja toimintakulttuuri. 

Kokoomuksen aate on perinteisesti ollut yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä. Eri aikoina eri suuntausten keskinäinen tasapaino on vaihdellut. Lähtökohtana henkilökohtaisestikin pidän sitä, että jokaisella ihmisellä sama ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa. Samat oikeudet kuuluvat rotuun, väriin, sukupuoleen, uskontoon tai muuhun tekijään katsomatta. 

Ajattelen niin, että politiikka ja uskonto ovat kaksi eri asiaa, joita ei pidä sekoittaa keskenään. 

Kokoomus on sivistyksen puolue. Siihen kuuluu monta ulottuvuutta: tiedollinen, taidollinen sekä sydämen sivistys. Sydämen sivistystä tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti ja arvostamaan erilaisuutta. Kuntapolitiikassa tarvitaan kykyä ajatella ja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tarvitaan tervettä itseluottamusta ja uskoa siihen, että isotkin ongelmat ovat ratkaistavissa. Kokoomuksen ehdokaslista on monipuolinen niin koulutuksen, työkokemuksen kuin iänkin suhteen. Listalta löytyy myös kokeneita kunnallispoliitikkoja ja mielipidevaikuttajia. 

Suurin ensi vaalikauden asioista tulee olemaan ehdottomasti hallituksen kaavailema SOTE-uudistus. Kantamme on, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tulee säilyä Kannuksessa. Meidän mielestämme päätösvallan pitää pysyä omassa kunnassa ja kuntayhtymässä (SOITE) eikä toimintaa pidä muuttaa valtiojohtoiseksi. Seurauksena olisi uusi vero, maakuntavero. Jos 2/3 kaupungin budjetista otetaan pois velkojen jäädessä, se johtaa kaupungin näivettymiseen ja palvelut karkaavat kauas asukkaista. Miksi pitäisi tehdä huono uudistus?

Lasten ja nuorten koulutus ja harrastusmahdollisuudet ovat Kannuksen kokoomuslaisille tärkeitä. Tavoitteemme on, että Kannuksessa koulutuspalvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellään kuten oma lukio ja maaseutuopisto. Lisäksi nostamme esille uudestaan harrastustakuun. Kannuksen Kokoomushan on jo vuonna 2016 tehnyt aloitteen ja pyytänyt kaupungilta selvitystä,miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. 

Arvomme ovat siis: VAPAUS, VASTUU JA DEMOKRATIA, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVITYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS JA VÄLITTÄMINEN. Olen varma, että Kokoomuksen arvot tulevat ensi kaudella ohjaamaan päätöksentekoa Kannuksessa kohti entistä avoimempaa ja demokraattisempaa päätöksentekokulttuuria. Henkilökohtaisesti uskon ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan. Kannattaa pyrkiä demokratiaan ja sitoutua yhteisiin pelisääntöihin ja niiden johdonmukaiseen soveltamiseen silloinkin, kun se on oman edun kannalta epäsuotuisaa. Avointa yhteiskuntaa ei ole myöskään ilman vapaata tiedonvälitystä. Iso kiitos Lestijokilehdelle ja sen päätoimittajalle tasa-arvoisesta uutisoinnista ja asukkaita lähellä olevista, kiinnostavista aiheista. 

Lisää julkaisuja

12.10.2022

Kiinteän laajakaistayhteyden rakentaminen Yli-Kannukseen

Aloite valtuustonkokoukselle 11.10.2022 Kuituverkon saatavuus Kannuksessa tulisi olla tasavertaista niin taajama-alueella kuin kylilläkin. Keskikaistalta saamieni tietojen mukaan Kannuksessa on vielä

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa