Kannuksen kaupungin hallintosääntöuudistus menossa vikasuuntaan

Julkaistu:

Kaupunginhallituksen esitys hallintosäännön muuttamisesta(kokous 30.3.21) supistaa sivistyspalveluiden lautakunnan jäsenmäärää yhdeksästä (9) seitsemään (7) sekä rajaa perustettavan hyvinvointipalveluiden lautakunnan jäsenmäärän seitsemään (7) jäseneen.

Lautakuntapaikkojen lukumäärä tulisi säilyttää kaikissa lautakunnissa yhdeksässä, koska vain siten toteutuu alueellinen edustavuus ja demokratia. Jos lautakunnassa on vain seitsemän jäsentä, on mahdollista, että pienemmät puolueet eivät saa lainkaan edustajaa lautakuntiin. Isompaan lautakuntaan mahtuu edustaja useammasta puolueesta. 

Esimerkiksi sivistyspalveluiden lautakunnan toimivaltaan kuuluu päivähoito, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio. Ei ole järkevää eikä tarkoituksenmukaista pienentää näin tärkeän lautakunnan jäsenmäärää. Hyvinvointipalveluiden lautakunnan tehtävät lienevät myös laaja-alaset. 

Hallintosäännön muuttamisesta päättää kuitenkin asukkaiden valitsema valtuusto. Toivon laajaa kannatusta yhdeksänjäseniselle lautakunta-mallille. Eihän kukaan halua Kannukseen yksipuoluejärjestelmää? Demokratiassa myös pienempienpuolueiden valtuutetuille on turvattava lautakuntapaikka. Äänestämällä tulevissa kuntavaaleissa voi jokainen tähänkin asiaan vaikuttaa.

Lisää julkaisuja

12.10.2022

Kiinteän laajakaistayhteyden rakentaminen Yli-Kannukseen

Aloite valtuustonkokoukselle 11.10.2022 Kuituverkon saatavuus Kannuksessa tulisi olla tasavertaista niin taajama-alueella kuin kylilläkin. Keskikaistalta saamieni tietojen mukaan Kannuksessa on vielä

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa