SOTEA EI KANNATAA SIIRTÄÄ POIS KUNNILTA

Julkaistu:

Hallitus on runnonut eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) uudistusta, joka on kytketty keskustapuoleen ajamaan valtiojohtoiseen maakuntamalliin. Kyseessä on massiivinen, pelkän hallinnon, uudistus, joka ei tuo yhtään uutta hoitajaa, sosiaalityöntekijää tai lääkäriä. Uudistuksessa toteutuu keskustan maakuntahallinto ja samalla vasemmisto työntää yksityisen sektorin sivuun. Näyttää siltä, että kuntien ainoaksi puolustajaksi jää Kokoomus!

Maakuntahallinnolla ei ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia. Sillä lisätään niitä. Olen ihmetellytkin, miksi SOTEA on pakko uudistaa ja ottaa samalla 60% pois kuntien resursseista valtiojohtoiseen toimintaan?  Jos kunnat eivät pysty huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluista, pystyykö keskushallinto? Hallinnon uusi lisäporras ei ratkaise SOTEN ongelmia vaan ne toimet, joista ihmistä lähempänä olevat peruskunnat huolehtivat. Jos SOTE otetaan kunnilta pois, onko seuraavana vuorossa koulutus?

Kun 2/3 lähtee kuntien verotuloista, se romahduttaa kuntien kyvyn huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Jäljelle jääviin tuloihin suhteutettuna velkamäärä kaksinkertaistuu, investointeja ei pystytä tekemään ja kunnat menettävät elinvoimaisuutensa.  Samalla päätösvalta ja työpaikat pakenevat isompiin kaupunkeihin. Kokoomus lähtee siitä, että koko maa pidetään asuttuna!

Kannus huolehtii nyt itse omista SOTE-palveluistaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa kuulumalla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymään  (SOITE), joka toimii koko maakunnan alueella sekä perus- että erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana. SOITE on maakunnan kokoinen ja kyllin vahva palvelujen tuottaja. Ei ole mitään järkeä sekoittaa tätä kuviota ja perustaa maakuntahallintoa valtion ja kuntien väliin. Sillä rikottaisiin eheät palvelukokonaisuudet eivätkä palvelut tulisi sillä paranemaan. Tulisi vain uudet vaalit+hallinto+verot. Suomen hallintoon ei tarvita uusia lisäportaita, eikä enää yhtään lisää veroja palkkatulosta tai eläkkeestä perittäväksi.

Hallintoa tärkeämpää on kiinnittää huomio olennaiseen eli miten ihmiset pääsevät jonoista hoitoon tai saavat parempia hoivapalveluita. Ihmisten oikeus vaikuttaa omaan hoitoonsa sekä valita palveluita on yksi kokoomuksen keinoista nykyistä parempaan hoitoon. Mahdollisuus valita palvelun tuottaja (palveluseteli) on samalla mahdollisuus nopeampaan hoitoon pääsyyn. Siitä hyötyvät yritykset ja eläkeläiset, joiden määrä lisääntyy ikärakenteen muuttuessa. Tärkeintä ei ole kuka palvelun tuottaa, vaan se, että palvelua saa.

Tulevissa kuntavaaleissa äänestäjän on hyvä tietää, antaako äänensä hallituspuolueiden (SDP, Keskusta, Vihr., Vas. ja RKP) ajamalle hallintouudistukselle vai kannattaako Kokoomuksen ajamaa vahvaa kuntamallia, jossa päätösvalta pysyy omassa kunnassa. Viranhaltijoiden ja tulevien kuntapäättäjien on oltava SOTE-päätöksenteossa mukana aktiivisesti, eikä katsoa vierestä, kun kuntaamme koskevia päätöksiä tehdään. Kokoomus puolustaa lähidemokratiaa ja kuntia. Kannuksen Kokoomus haluaa säilyttää nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä päätöksenteon omassa kaupungissa lähellä sen asukkaita.

Kannuksen Kokoomus ry:n puolesta

Sirkka Juusela-Pekkarinen, puheenjohtaja

Terveystieteiden kand., kasvatustiet. maisteri, audionomi

Kuntavaaliehdokas

Lisää julkaisuja

12.10.2022

Kiinteän laajakaistayhteyden rakentaminen Yli-Kannukseen

Aloite valtuustonkokoukselle 11.10.2022 Kuituverkon saatavuus Kannuksessa tulisi olla tasavertaista niin taajama-alueella kuin kylilläkin. Keskikaistalta saamieni tietojen mukaan Kannuksessa on vielä

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa