Kannuksen tulevaisuusvisio

Julkaistu:

KANNUKSEN KOKOOMUKSEN TULEVAISUUSVISIO/VAALIOHJELMA

  1. ITSENÄISYYS JA HYVINVOINTI.                                                                                                     Kannuksen kaupunki säilyy itsenäisenä. Asukkaiden hyvinvointia turvaavat puhdas luonto, hoidettu ympäristö ja laadukkaat liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut. Pidetään niistä kiinni!                                                            
  2. TALOUDENHOITO                                                                                                                                   Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että Kannuksen kaupungin talous on tasapainossa: varovaisuusperiaate kaupungin varainkäytössä, käyttötaloudessa ja investoinneissa on sisäistetty. Tilinpäätöksien ennustettavuus ja seuranta paranee. Taloudessa tulee varautua suuriin muutoksiin, koska hallituksen kaavailema SOTE-uudistus vie 2/3 kuntien tuloista, mutta velat jäävät.
  3. LAPSIPERHEET JA SENIORIT                                                                                                                                        Kannus erottuu perhemyönteisellä politiikallaan ja haluaa houkutella kaupunkiin lapsiperheitä ja mahdollisia paluumuuttajia. Toivotamme tervetulleiksi kaikenikäiset asukkaat. Haluamme, että palveluasuntoon muuttaneille ja kotona asuville ikäihmisille järjestetään laadukkaat hoivapalvelut ja omaishoitajille hyvät tukipalvelut.                                                                                                                                 
  4. SOTE                                                                                                                                                                      Kantamme on, että sosiaali- ja terveydehuollon peruspalvelut tulee säilyä Kannuksessa. SOTE-uudistuksessa ei pidä muodostaa hallintoon uutta tasoa ja antaa sille verotusoikeutta. Julkisen palvelun rinnalla Kannuksessa käytetään myös yksityisiä hoiva- ja kuntoutuspalveluita. Palvelusetelin käyttönottoa tulee laajentaa. Esim. kotona asuvien vanhusten ja omaishoitajien pihojen ja katuliittymien talvikunnossapitoon.
  5. KOULUTUS JA HARRASTUKSET                                                                                                                      Koulutuspalvelut säilyvät vähintäänkin nykyisellään kuten oma lukio ja maaseutuopisto. Kannuksessa tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta riippumatta vähintään yksi harrastus (harrastustakuu). Ei voi olla niin, että joka kolmas lapsi joutuu luopumaan harrastamisesta varojen puuttuessa.                                                
  6. YRITTÄJYYSTAVOITTEET                                                                                                                                 Kokoomus erottuu yrittäjäystävällisyydellään ja tekee kaikkensa luodakseen hyvät toimintaedellytykset sekä nykyisille että uusille yrityksille. Yritysvierailut Kokoomus on jo aloittanut ja kerää ensikäden tietoa nykyisistä yrityksistä, heidän odotuksistaan ja tarpeistaan. 
  7. KORPELAN VOIMA                 Kannuksen Kokoomus ei kannata ehdotusta, että Korpelan Voima ryhtyisi maksamaan sen omistajakunnille osinkoa, koska se johtaisi sähkön siirto- ja myyntihinnan korotuksiin. Korpelan Voiman tarkoitus/strategia on jatkossakin myydä alueen asukkaille ja yrityksille mahdollisimman edullista sähköä ja sähkön siirtoa.
  8. PÄÄTÖKSENTEKO JA TOIMINTAKULTTUURI                                                                                                Toivomme, että viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat hyvässä yhteistyön hengessä, päätöksentekokulttuuri on avoin ja keskusteleva. Riitely ja solvaukset eivät kuulu hyvään päätöksentekoon. 

Timo Roiko esitteli Kuljetusliike R. Mäkelä Oy:n toimintaa. Yritys työllistää noin 140 työntekijää Kannuksessa ja kuljetusliikkeellä on 60 autoa. Työvuorolistat tehdään 2 viikoksi kerrallaan. Autojen lähtöä ja tuloa seurataan tarkasti. Korona-pandemia ei ole vaikuttanut toimintaan. Liikevaihto yrityksessä on n. 16-17 milj. eruoa. Päättäjinä me luomme yrityksille toimintaympäristön esim. asianmukaisen kaavoituksen avulla. 

Tässä Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaita käymässä yritysvierailulla Eskolan Kyläpalvelu Oy. Eskolassa on hoitanut hienosti kylän asioita. Siellä on oma päiväkoti ja ateriapalvelu ja paljon muuta toimintaa. Esim. siivouspalvelua saa pientä korvausta vastaan. 

Kannuksen Kokoomuksen tulevaisuusvisio toimii vaaliohjelmana ja täydentyy vaaleihin asti. Vaalien jälkeen ohjelmaa vasta tarvitaankin! 😉💙

Lisää julkaisuja

12.10.2022

Kiinteän laajakaistayhteyden rakentaminen Yli-Kannukseen

Aloite valtuustonkokoukselle 11.10.2022 Kuituverkon saatavuus Kannuksessa tulisi olla tasavertaista niin taajama-alueella kuin kylilläkin. Keskikaistalta saamieni tietojen mukaan Kannuksessa on vielä

22.1.2022

Mitä tiedetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulevasta rahasta?

Tulevien hyvinvointialueiden päättäjät ovat vastuussa noin 274M€ rahasta, mikä tulee valtiolta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle jaettavaksi. Summasta soten osuus on n. 268M€

19.1.2022

Keski-Pohjanmaan vuodeosastot osana hyvinvointialueen palveluverkkoa

Kokoomuksen linja on, että lähipalvelut turvataan. Kokoomus ei ole vähentämässä Keski-Pohjanmaalla vuodeosastojen määrää tai paikkoja, ei supistamassa palveluverkkoa, eikä huonontamassa